ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ТА СЛУЖБОВИХ ПЕРЕВІРОК ЩОДО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

В СБУ було затверджено ІНСТРУКЦІЮ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ТА СЛУЖБОВИХ ПЕРЕВІРОК ЩОДО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. В Інструкції вперше була вказана можливість проведення опитування особи, з її згоди, з використанням поліграфа. Інструкція була зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 2 березня 2016 року за № 328/28458.
Згідно пункту 6 Інструкції про порядок проведення службових розслідувань та службових перевірок щодо військовослужбовців Служби безпеки України: посадові особи, яким доручено проведення службового розслідування, в ході опитування особи, з її згоди, можуть застосовувати засоби аудіо- та /або відеотехніки з метою фіксації його пояснень (абзац перший пункту 6). Опитування особи, з її згоди, може проводитися з використанням поліграфа відповідно до законодавства (абзац другий пункту 6). Рішення про доцільність проведення опитування з використанням поліграфа приймається посадовою особою, яка призначила службове розслідування.
Повний текст Інструкції знаходиться на офіційному веб-порталі Верховної Ради України (мова оригіналу – українська) -http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0328-16